Duhovnost/ Tradicija 

Uloga putovanja u životu vjernika

Share and like ;)

Većina ljudi iskoristi ovu priliku da posjete razne destinacije, odabrane utjecajem različitih motiva. Kao muslimani, dužni smo da ne zaboravimo da je i putovanje aktivnost za koju ćemo biti pitani onog dana kada stanemo pred svog Gospodara, dok će nas jedino naša djela predstavljati.Putovanje se u islamu veže za sljedeće stvari:

Hadž – Islam putovanje (turizam) prije svega veže za ibadet, te je naređeno putovanje radi obavljanja jednog od temelja islama, a to je hadža;

Džihad – Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Turizam (sijahat) mog ummeta je džihad na Allahovom putu.” (Ebu Davud, 2486.);

Znanje – Putovanje se u islamskom diskursu gotovo neizostavno veže za nauku i istraživanje. Najveća putovanja, koja su zabilježena u prvom razdoblju islama, bila su upravo radi sticanja i širenja znanja. Poznati historičar El-Hatib El-Bagdadi napisao je svoje čuveno djelo pod nazivom: “Putovanje radi sakupljanja hadisa.”;

Pouka – Jedan od ciljeva putovanja u islamu jeste i uzimanje pouke i poruke iz onoga što se dešavalo prijašnjim narodima. U Kur’anu se na nekoliko mjesta naređuje putovanje i obilaženje Zemlje: Reci: Putujte po svijetu, zatim pogledajte kako su završili oni koji su poslanike lažnim smatrali! (El-En’am, 11), a u drugom ajetu je rečeno: Reci: Putujte po svijetu i vidite kako su završili grešnici! (En-Neml, 69);

Da’va – Jedan od najvećih ciljeva putovanja u islamu jeste promocija poruke islama cijelom svijetu i širenje svjetlosti koja je preko Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., poslata cijelom čovječanstvu. To je bila zadaća svih poslanika i ostaje obaveza njihovih sljedbenika sve do Sudnjeg dana;
Divljenje Allahovom stvaranju – Konačno, putovanje radi razmišljanja o ljepoti Allahovog stvaranja u zemaljskim i nebeskim prostranstvima i zahvale našem Gospodaru na tim blagodatima.

Dakle, pobrini se da tvoje putovanje bude u skladu sa ovim napomenama naše vjere islama kako bi bio siguran / bila sigurna da će ti biti upisano u knjigu tvojih dobrih djela, a ne, ne daj Bože, u knjigu loših!

Piše: dr. Zuhdija Adilović

– See more at: http://www.akos.ba

Related posts

Leave a Comment