Duhovnost/ Tradicija 

Da li znate da sadaka ima čudesnu moć?

Share and like ;)

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je kazao: I naredio vam je sadaku. Primjer sadake je kao primjer čovjeka kojeg je zarobio neprijatelj, svezao mu ruke i odlučio odjeći mu glavu. U tom trenutku taj čovjek kaže: ‘Ja se otkupljujem sa onim što imam.’ Tako spasi sebe od njih. (Tirmizi)

Ovo su riječi Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koje su dokazane praksom i potvrđene istinitim događajima. Sadaka ima, doista, veličanstvenu snagu u otklanjanju svih vrsta belaja i iskušenja. Sadaka štiti iskušenja i belaja i grešnike i nasilnike koji je udijele, pa čak i nevjernike. To znaju svi ljudi, i svi to priznaju jer su iskusili na svojoj koži.

Imam Tirmizi prenosi hadis od Enesa b. Malika, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Doista sadaka gasi srdžbu Gospodara i odaganja ružnu smrt.

Kao što gasi srdžbu Uzvišenog Gospodara, ona gasi i čovjekove grijehe i propuste, poput vode koja gasi vatru.

Imam Tirmizi bilježi hadis od Mu’aza b. Džebela, r.a., u kojem je kazao: Jednom sam bio sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., na putovanju, te sam, tokom puta, bio u njegovoj blizini i čuo ga da kaže: Hoćete li da vas uputim na vrata dobra? Post je štit, a sadaka gasi grijehe kao što voda gasi vatru, i čovjekov namaz u tami noći, zatim je proučio: Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onog što im Mi dajemo udjeljuju. (es-Sedžda, 16)

Poslanik, s.a.v.s., je usporedio čovjeka koji je svojim imetkom otkupio sebe od smrti sa onim koji daje sadaku. Jer, doista, sadaka spašava čovjeka Allahove kazne. Čovjeka često zaokupe grijesi koji skoro da ga unište, ali u tom trenutku dođe njegova sadaka i spasi ga od propasti.

Omer b. Hattab, r.a., je kazao: Spomenuto mi je da se čovjekova djela međusobno natječu, pa sadaka kaže: ‘Ja sam najbolja od vas.’

Kada škrtica hoće udijeliti sadaku, njega škrtost spriječi u tome, njegovo srce ostane utamničeno. A kada darežljiv čovjek udijeli sadaku, njegovo srce postane široko, njegove grudi prostrane, on je poput čovjeka koji nosi komotnu odjeću u kojoj se prijatno osjeća i svaki put kad udijeli sadaku, ta komotnost i ugodnost se povećavaju.

Kada sadaka ne bi imala nikakve koristi, osim ove, to bi bio dovoljan razlog da je čovjek što više udjeljuje. Uzvišeni kaže: A oni koji se učuvaju pohlepe, oni će, sigurno, uspjeti. (el-Hašr, 9)

Abdurrahman b. Auf ili Sa’d b. Ebi Vekkas, jedan od njih dvojice bi, kada bi tavafio učio samo jednu dovu: Allahu, sačuvaj me pohlepe. Upitan zašto dovi samo tim riječima, on je rekao: Ako budem sačuvan pohlepe, bit ću spašen.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Autor: Ibn Kajjim el-Dževzijje

Iz djela: el-Vabil es-sajjib

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

– See more at: http://www.akos.ba

Related posts

Leave a Comment