Vijesti Medžlis 

PREDAVANJE U DŽEMATU SUHODO

Share and like ;)

U subotu 04/02/2017. godine sa jacje namaza u džematu Suhodo održano je drugo po redu predavanje koje se realizuje u ciklusu zimskih predavanja u Medžlisu Priepolje. Predavač je ovoga puta bio hafiz dr Haris Hadžić profesor  Kiraeta i Islamske kulture i civilizacije na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru.   Nakon nekoliko proučenih ajeta iz Kur'ana, predavač je naglasak stavio na nekoliko događaja iz prošlosti a koja se vežu za život Poslanika Muhammeda a.s i njegovih ashaba kao i događaje vezane za Musa a.s I faraona.

 

 

Related posts

Leave a Comment