Vijesti 

Murat-efendija Šećeragić – šerijatski sudija, vjerski poglavar i izvrstan političar

Share and like ;)

Da su bošnjački intelektualci iz Sandžaka tokom historije u velikoj mjeri doprinosili svojoj zajednici dokaz je i Murat Šećeragić, istaknuti javni djelatnik iz Prijepolja. Rođen je u Prijepolju 1890. godine. Višu medresu završio u Pljevljima, a u Istanbulu šerijatsko-pravnu školu. U Kraljevini Jugoslaviji bio je vrhovni šerijatski sudija i komesar Islamske vjerske zajednice za Sandžak, Crnu Goru i Srbiju.

Isticao se i po svojim veoma miroljubivim istupima, a lično se zalagao za zaustavljanje sukoba između Bošnjaka i Srba. Na osnivačkoj skupštini Zemaljskog antifašističkog vijeća (ZAVNO) Sandžaka, 20. 11.1943. godine u Pljevljima izabran je za potpredsjednika Izvršnog odbora ove narodne skupštine Sandžaka i obavljao je tu dužnost do ukidanja autonomije ove oblasti, 29. marta 1945. godine u Novom Pazaru.

Od septembra 1943. priključio se NOP-u. Veoma značajno je istaći to da je Murat Šećeragić izričito odbio da potpiše Rezoluciju Vlade Jugoslavije donijetu u martu 1945. godine o rasformiranju Sandžaka, ukidanju njegove autonomije i teritorijalnoj podjeli Sandžaka na dva dijela koja su do danas ostala u sastavu država Srbije i Crne Gore.

Naravno, razlog tome je njegovo shvatanje da će razdvajanje bošnjačkog narod na dva dijela doprinijeti slamanju nacionalne svijesti, koje je bila ogrožena sistematskim i ogromnim pritiscima Srba i Crnogoraca.

U poslijeratnom periodu bio je poslanik u Skupštini Srbije i zamjenik poglavara Islamske zajednice Jugoslavije. Tokom svog relativno dugog životnog vijeka ostavio je upečatljiv trag, a ovaj svijet je napustio 1980. godine

preuzeto sa: www.akos.ba

Related posts

Leave a Comment