Duhovnost/ Tradicija 

Stepen darežljivih

Share and like ;)

U hadiskim predajama se navodi da će četiri osobe, koje će proći bez polaganja računa na Sudnjem danu, pojaviti se pred džennetskom kapijom: hadžija koji je bez greške obavio Hadždž, šehid koji je ubijen u bici, darežljivi čovjek koji svojom darežljivošću nije imao namjeru stjecanja ugleda kod ljudi i učenjak koji je postupao shodno svome znanju.

Raspravljat će o tome ko od njih treba prvi ući u Džennet? U tome će Allah, dž.š., poslati meleka Džebraila da među njima presudi po pravdi.

Šehidu će reći: „Šta si ti uradio na dunjaluku da prvi uđeš u Džennet?“ – Odgovorit će: „Ubijen sam u bici radi Allahovog zadovoljstva“ Džebrail će ga potom upitati: „Od koga si čuo da će onaj ko bude ubijen na Allahovom putu ući u Džennet?“ – „Od učenjaka odgovorit će“ – „Čuvaj edeb i ne prelazi ispred svoga učitelja!“, posavjetovat će ga Džebrail.

Potom će slično upitati hadžiju i darežljivog, a nakon njihovog odgovora i njih dvojicu posavjetovati riječima: „Čuvajte edeb i ne prelazite ispred svoga učitelja!“ Nakon toga, učenjak će reći: „Moj Allahu, Ti znaš da ja nisam mogao stjecati nauku osim uz dobrotu darežljivih ljudi, a Ti nećeš dozvoliti da propadne nagrada dobročiniteljima.”

Allah će tada kazati: „Istinu je rekao učenjak! Ridvane, otvori kapiju i prvo uvedi darežljivog!“ (Ismail Hakki, Ruhu-l-bejan)

 

preuzeto sa : www.akos.ba

Related posts

Leave a Comment