Duhovnost/ Tradicija 

Islam podstiče na nauku, učenje i promišljanje

Uči u ime tvoga Gospodara, Koji sve stvara! (sura Alek, 1.) Islam visoko cijeni učene ljude i gaji prema njima poseban respekt i na ovom i na onom svijetu. Sukladno tome on podstiče ljude da ih uvažavaju, da se na njih obraćaju te da im služe u izvršenju njihove uloge, koja je na dobrobit cijelome čovječanstvu. Uzvišeni kaže: I kada vam se rekne: “Dignite se“, vi se dignite pa će Bog uzdignuti one između vas koji vjeruju, kao i one kojima je dato znanje, za više stupnjeva, a Bog ono…

Pročitaj više
Duhovnost/ Tradicija 

Veza između ibadeta i lijepog ponašanja: Klanjaš namaz a ružno se ponašaš

Svi ibadeti u islamu ukazuju i vode ka lijepom i ispravnom ponašanju onoga ko ih redovno obavlja. Mnoštvo je dokaza za ovu činjenicu. Istaknimo ovdje samo neke. Kada je riječ, naprimjer o namazu uzvišeni Allah kaže: „I obavljaj namaz; namaz zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno.“(el-Ankebut,45) Jasno je, dakle, da obavljanje namaza muslimana odvraća od nedoličnog ponašanja, ružnog govora itd. Zar se onaj ko pet puta dnevno čini sedždu svome Gospodaru ne prisjeti svojih namaza i svoga Gospodara kada hoće da učini nešto ružno, ili da…

Pročitaj više