Duhovnost/ Tradicija 

Priča o učenjaku i čovjeku koji je ogovarao ljude

U vrijeme vladavine dinastije Abbasija, u Bagdadu je živio jedan učenjak koji je veoma cijenio znanje. Jednog ga dana presrete jedan poznanik i reče mu: „Znaš li šta sam maloprije čuo o jednom svom prijatelju?“ „Sačekaj trenutak“, učenjak odgovori. „Prije nego mi išta kažeš, zamolio bih te da mi odgovoriš na 3 pitanja. Naime, tako provjerim da li ima u tvojim riječima koristi, ili ne. Prvo pitanje je provjera istinitosti vijesti. Da li si potpuno siguran da je to što mi želiš reći istina? „Nisam baš siguran“, odgovori čovjek. „Samo…

Pročitaj više
Duhovnost/ Tradicija 

Pogrešno je da zaokupljenost sunnetima odvrati od farzova

Greške su i kada ljude zaokupe sunneti i dobrovoljni ibadeti (namaza, posta i hadža) od farzova. Tako vidiš među sljedbenicima ove vjere, onoga ko noću klanja kijamul-lejl, a potom, sasvim izmoren i slomljen odlazi na posao za koji dobiva platu, a ne obavlja ga onako kako se to od njega traži. A kada bi znao da je taj njegov posao farz (Zaista Je Allah propisao da se sve na najbolji način obavi) i da je zanemarivanje posla iznevjeravanje emaneta, jer on uzima platu krajem svakog mjeseca na nepravedan način, ostavio…

Pročitaj više
Vijesti 

U rad puštena Digitalna Gazi Husrev-begova biblioteka

Među dragocjene fondove ove biblioteke spada i zbirka serijskih (periodičnih) publikacija sa 1.834 naslova, unutar koje posebnu vrijednost imaju stare periodične publikacije objavljene u Bosni i Hercegovini u periodu od 1866. do 1945. godine. Fond periodike GHB-a sastoji se od najstarijih listova i novina štampanih u Bosni i Hercegovini, nekih sarajevskih dnevnih listova i skoro svih muslimanskih listova i časopisa koji su izlazili ili danas izlaze u Bosni i Hercegovini. Najstarije novine koje su u Bosni i Hercegovini izlazile na starosmanskom jeziku bile su Kalendar Salname-i vilajet-i Bosna (Godišnjak Bosanskog vilajeta), kao…

Pročitaj više
Duhovnost/ Tradicija 

Jerusalem u Kur’anu

Jerusalem se u Kur’anu ne spominje po imenu, ali postoji određen broj ajeta koje su tradicionalni komentatori detektirali kao reference na njega ili, općenitije, na zemlju Palestinu u kojoj je on smješten. U svakoj od ovih referenci postoji implikacija da se grad Jerusalem ili njegova okolina izdvajaju kao nešto sveto bilo zbog toga što su primili poseban Božanski blagoslov ili zato što su oni, ili će biti, prizor velikih događaja u svetoj historiji (M. Al-Khateeb, Al-Quds, London, 90, 1998). Slijedi navođenje tih referenci uz kratke komentare. Hvaljen neka je Onaj…

Pročitaj više