Duhovnost/ Tradicija 

Zašto Allah u Kur’anu za sebe kaže MI?

Share and like ;)

Islam je strogo monotesitička religija

Svi islamski propisi i temelji vjerovanja su u skladu sa beskompromisnim monoteizmom.Allah je jedan i Jedinstven u Svojim imenima i svojstvima.

Allah uzvišeni na više mjesta u Kur’anu za Sebe kaže MI.Međutim, ovo ne znači da islam zagovara vjerovanje u više bogova.

Postoje dva tipa množine

U nekoliko jezika postoje dva tipa plurala (množine). Prvi plural je numerički, odnosi se na nešto čija je količina više od jedan. Drugi je plural poštovanja.

a) Kraljica Engleske često kaže MI umjesto JA, i ovo je poznato kao kraljevski plural.

b) Radžif Gandi, bivši premijer Indije ima je običaj na hindu jeziku reći:” Hum dekhna chahte hain.” Što znači “ Želimo vidjeti“, HUM znači mi, što je kraljevski plural hindu jezika.

c) Isto tako, kada Uzvišeni Allah govori o Sebi u Kur’anu, koristi arapsku zamjenicu Nahnu, što znači MI. Ovo nije numerički plural nego plural poštovanja.

Tewhid, odnosno monoteizam, temelj je Islama. Allahova jednoća se na mnogo mjesta spominje u Kur’anu. Na primjer, u suri Ihlas:

Reci: ”On je Allah – jedan!”

Related posts

Leave a Comment