Duhovnost/ Tradicija 

Tematska povezanost nekih sura

Share and like ;)

Iz osvrta dr. Almira Fatića o surama: Ez-Zilzal, El-Adijat, El-Kari'a, Et-Tekasur i El-Asr.

U ranim mekanskim surama dominantno se izlažu temeljna vjerovanja i etička učenja islama. U slijedu, od sure Ez-Zilzal pa do sure El-Humeze možemo uočiti tematsku i značenjsku povezanost u tom smislu.

U suri Ez-Zilzal rečeno je, između ostalog, da će čovjek na onom svijetu vidjeti i najmanja, najsićušnija djela koja je uradio, bila ona dobra ili zla.
Sura El-Adijat ističe da će se na onom svijetu ispitivati ne samo za učinjena djela, nego i za motive koji su bili njihovi pokretači.
U suri El-Kari'a, nakon potresnog i konciznog opisa Smaka svijeta, ljudima se ističe kako če njihovo stanje ovisiti o težini ili lahkoći dobrih dijela koja su činili.
Sura Et-Tekasur apostrofira materijalistički mentalitet ljudi koji se nadmeću u količini imetka i intenzivnom uživanju, te ih se upozorava da će za svako zadovoljstvo ovog svijeta biti ispitani na onom.
Sura El-Asr upozorava na gubitništvo onih koji su izgubili četiri stvari: vjeru, dobra djela, istinu i strpljenje.

Čest osvrt na tekst navedenih sura može biti garant posjedovanja kompasa za ispravno mišljenje i djelovanje na dunjaluku.

preuzeto sa: www.preporod.com

Related posts

Leave a Comment