Vijesti 

SAOPĆENJE MEŠIHATA ISLAMSKE ZAJEDNICE U SRBIJI

Share and like ;)

Paravjerska tvorevina, nastala 2007. godine agresijom na Islamsku zajednicu, nalazi se u fazi rasula tako da u nedostatku izvora finansiranja često pribjegava prikupljanju novčanih sredstava u dijaspori koristeći nelegalna ovlaštenja i blok priznanice, koje nisu izdate od strane organa tradicionalne i legitimne Islamske zajednice u Srbiji.

Imajući u vidu darežljivost sandžačkih Bošnjaka i njihovu želju za činjenjem dobrih djela, upozoravamo na sve češću pojavu lažnih sakupljača dobrovoljnih priloga koji pod obrazloženjem da je novac potreban za izgradnju vjerskih objekata isti koriste za opstanak svoje već urušene paratvorevine, kao što su to činili sa novcem od zekata i sadekatu-l-fitra, od uplata kurbana i drugih prihoda koje su ostvarili na prevaru.

Tako se ovih dana na području Njemačke pojavio izvjesni Munir Ujkanović koji sa ovlaštenjem privatnog poduzetnika Enisa Ramičevića prikuplja novac za izgradnju džamije u tutinskom naselju Kleče, u kojem već godinama postoji džamija.

Upozoravamo vjernike da ne nasjedaju na ovakve zloupotrebe jer time ne doprinose vraćanju jedinstva Islamske zajednice već novim podjelama među muslimanima.

Related posts