Duhovnost/ Tradicija 

ABC ZEKATA I SADEKATUL-FITRA: 12 pitanja i 12 odgovora

Očistimo i zaštitimo svoju imovinu davanjem zekata, a sebe i svoju porodicu davanjem sadekatu-l-fitra Šta je zekat, a šta sadekatu-l-fitr? Odgovor:  Zekat je imovinski ibadet u vidu obaveznog izdvajanja određenog procenta imovine koja ispunjava uvjete zekata u  svrhe definirane Kur'anom, a posredstvom ustanove Bejtul-mal. Sadekatu-l-fitr je ibadet imovinskog karaktera koji se izvršava tokom mjeseca ramazana na način da se izdvoji imovina u vrijednosti jednodnevne ishrane čovjeka za svakog člana porodice u fond Bejtul-mal u koji se daju sredstva zekata. U koju vrstu propisa spadaju i na temelju čega se daju zekat i sadekatu-l-fitr?…

Pročitaj više