Duhovnost/ Tradicija 

Centralna hutba o Sjeverinu

Share and like ;)

Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udjeljuje, i razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite, On vas savjetuje. (En-Nahl, 90)

Neizmjerna hvala pripada samo Uzvišenom Allahu, Gospodaru svih svjetova, na svim blagodatima i počastima kojim nas je opskrbio. On je Jedini Pravedni Sudija koji nema sudruga. Salavat i selam na Božijeg poslanika Muhammeda a.s. i sve slijedbenike din-i-islama do Sudnjega dana. Amin.

Danas 19. safera 1441. hidžretske godine ili 18. oktobra tekuće godine podsjećam sebe, a i druge na stravičan zločin koji se dogodio 22.10.1992. godine nad Bošnjacima pribojske okoline iz mjesta Sjeverin. Ovim zločinom otpočela je implementacija nečije bolesne ideje čišćenja 30 km pograničnog prostora Limske doline, što je nastavljeno februara 1993. godine zločinom u Štrpcima.

Tog kobnog 22. oktobra prije tačno 27 godina na put bez povratka krenuli su očevi i sinovi, braća i muževi i među njima jedna samohrana majka da zarade koru hljeba svojoj porodici. To su bili radnici koji su imali garancije u vidu potvrda od firmi u kojima su radili, kojima je garantovan bezbjedan prolazak ratom zahvaćenom teritorijom.

Allah dž.š. obraćajući se Musau a.s. kaže: ,,Ko ubije jednog nevinog čovjeka kao da je pobio cijelo čovječanstvo, a ko spasi jednog čovjeka kao da je spasio cijeli svijet.“ Ovo su zaista bili nevini ljudi, državljani ove zemlje, koja zvanično nije učestvovala u ratu. Iako se zločin dogodio na teritoriji Bosne i Hercegovine, autobus sa putnicima je bio eksteritorijalan i obaveza je bila zaštititi jednako sve putnike. Ne samo da nisu dobili zaštitu tada nego i danas nakon 27 godina nad njima i njihovim porodicama nastavljen je zločin kojem se ne vidi kraj. Duše ubijenih nisu našle svoj smiraj, a ni svoj mezar, gdje članovi njihovih porodica mogu doći i proučiti Fatihu, a nekima od njih nema ko ni doći Fatihu proučiti. Moramo govoriti o ovom zločinu, a i onom u Štrpcima, i Kukurovićima, i Bukovici, i Šahovićima i Srebrenici kako se ne bi ponovili ni nama niti drugima. U prvostepenoj presudi 2003. godine glasilo je da su zločin počinile vojne formacije RS-a. Nakon toga suđenje je ponovljeno, a svjedoci – članovi porodica otetih, neki i sa preko 80 godina, maltretirani su da moraju ponovo proći isti proces da bi donijeta presuda glasila da su zločin izvršile Paravojne formacije “Osvetnici“.

Podsjećam sebe i vas da se bojimo samo Uzvišenog Allaha i da znamo da je On naredio opću pravednost i da On voli pravedne. Uzvišeni kaže:„Allah, zaista, naređuje pravednost i dobročinstvo…“ (En-Nahl, 90) i kaže: „…Allah, zaista, voli pravedne.“ (El-Maida, 42)

Pravednost je umjerenost u svim stvarima, a pravda je svojstvo koje zahtijeva čuvanje od svega što narušava čovječnost, ljudskost, karakter, obraz. Poslanik a.s. je rekao: “Pravedni će biti kod Allaha na mimberima od svjetlosti. To su oni koji su bili pravedni u svojim presudama, odlukama prema svojim porodicama i u onome što im je na upravu povjereno.”(Muslim)

Da li je u ovom slučaju stradanja Bošnjaka Sjeverina pravda zadovoljena prosudite sami?! Neki od izvršilaca ovog stravičnog zločina osuđeni su u odsustvu na manje od godinu dana za po jednog ubijenog. Porodice ubijenih nisu obeštećene, ni moralno niti materijalno. Slučaj Sjeverin je poraz pravosudnog sistema Republike Srbije. Presuda koju su donijeli je sramna, a počinioci i njihovi nalogodavci nikada nisu procesuirani.

I prošle godine se u isto ovo vrijeme obilježila godišnjica stradanja Bošnjaka Priboja. Postavlja se pitanje šta se promijenilo po pitanju ovog slučaja? Ne mnogo i nikada neće ni biti puno dokle god duše stradalih ne nađu svoj smiraj klanjanjem dženaze namaza svakom od njih, pa čak ni to neće biti potpuna utjeha, jer duševnu bol porodica ubijenih ništa ne može zaliječiti.

Ali, hvala Allahu, Medžlis Islamske zajednice Priboj bio je ustrajan i u saradnji sa lokalnom samoupravom u Priboju podignuto je spomen obilježje za otete i svirepo ubijene Bošnjake Sjeverina. I ove godine, uz Allahovu pomoć i dozvolu, održat će se komemorativni skup na dan otmice, u utorak 22.10.2019. godine sa početkom u 11:30 h. Komemorativni skup u Sjeverinu otpočet će se učenjem sure Jasin za duše nastradalih, a zatim slijedi obraćanje predstavnika porodica odvedenih, zatim predstavnika Općine Priboj, kao i najviših instanci Islamske zajednice.

Odazovimo se u što većem broju i dođimo na mjesto stradanja naše braće u vjeri i neka nas nikakvi vremenski uslovi ne spriječe u tome, jer moramo se stalno prisjećati, pouku uzimati i doviti Uzvišenom da se nikada i nikome ne ponovi Sjeverin.

Molim Uzvišenog Allaha da u svijetu zavladaju mir i pravda. Molimo Ga svim Njegovim imenima za koja znamo i koja ne znamo da osnaži islam i muslimane, da porodicama stradalih podari sabur, a šehidima obećani Džennet. Završit ću riječima Uzvišenog Allaha gdje kaže: ,,Ako vas Allah pomogne, niko vas neće moći pobijediti, a ako vas On ostavi bez zaštite, ko je taj osim Njega ko vam može pomoći? I samo neka se u Allaha pouzdaju vjernici!“ (Ali Imran, 60)

Related posts