Vijesti Medžlis 

POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI

Share and like ;)

MEDžLIS ISLAMSKE  ZAJEDNICE PRIJEPOLJEU SARADNJI SA CENTROM ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA i TOLERANCIJU-POLIMLJE UPUĆUJU POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJINA TEMU„ULOGA VJERSKIH ZAJEDNICA U PREVENCIJI NASILJA i EKSTREMNIH OBLIKA PONAŠANJA“

Polazeći od činjenice da Vjerske zajednice kao organizovani predstvanici svojih vjernika čine nezaobilazan faktor u društvenim zbivanjima i kretanjima, nameće se pitanje kakva je njihova uloga u kreiranju važnih društvenih zbivanja oko nas. Balkan kao trusno, tranzicijom zahvaćeno područje Evrope u značajnoj mjeri je pod uticajem određenih faktora i zbivanja koja mogu biti ili su već obojena primjesama „religijskog“ ili „vjerskog“ fundamenta.

Da li nas vjera uči toleranciji prema drugom i drugačijem, i kakav je stav vjere i vjerskih zajednica po pitanju nasilja, eksremizma, ekstreminih oblika udruživanja i poduhvata, neka su od pitanja na koja tražimo odgovor posredstvom ove konferencije.  Kako i na koji način vjerske zajednice posredstvom svojih ustanova i službenika mogu naše društvo učiniti boljim za zajednički život? Kakva je uloga vjerskih lidera u odnosima prema političkim interesima koji djelom odlučuju o sudbini vjerskih zajednica i njihovom radu?

Ova i još mnoga druga pitanja poput odnosa vjerskih zajednica prema mladima, njihovim potrebama, ljudskim pravima i slobodama, su moguće teme za razgovor i istraživanje.

Ova konferencija ima za cilj da se vjerskim zajednicama i istraživačima posebno mladim, ponudi prilika da prezentuju svoja istraživanja i dosadašnje iskustvo na polju prevencije nasilja i extremizma, svako iz domena svojim prava i odgovornosti.

Teme koje su posebno interesantne su:

  • Uloga vjerskih zajednica u prevenciji nasilja
  • Stav reprezentativnih vjerskih zajednica na pojavu nasilja i extrremizma
  • Odnos religije prema nasilju i extremnim oblicima ponašanja
  • Mogućnosti vjerskih zajednica u sprečavanju nasilja i extremizma
  • Ljudska prava i sloboda vjeroispovjedanja
  • Političko i vjersko nasilje; uzroci i poslijedice
  • Uloga vjerskih zajednica u tranzicionim društvima

Kao i druge teme koje mogu odgovarati navedenom naslovu konferencije.

Vaše prijave i sažetke radova (do 900 karaktera) možete poslati do 20. januara 2020. godine  a aplikanti će o statusu prijave biti obavješteni do 23. januara. Vrijeme održavanja konferencije je 30. januar 2020. godine. Finalni radovi se trebaju predati do 20. februara 2020. godine nakon čega će biti objavljeni u zborniku radova do kraja marta 2020. godine.

Vaše prijave sa tačnim naslovom rada, sažetkom i kratkom biografijom možete poslati na e-mail:medzlisprijepolje93@gmail.com ili na humanhasrights@gmail.com do navedenog datuma.

Related posts