Vijesti Medžlis 

PROMOCIJA AGENCIJE ZA HALAL CERTIFICIRANJE

Share and like ;)

U petak 6.3.2020. godine u Domu Kulture u Prijepolju održana je promocija Agencije za halal certificiranje iz Bosne i Hercegovine.

Agenciju za halal certificiranje su predstvaljali mr. Damir Alihodžić- direktor agencije, Prof. dr. Mithat Jašić- član upravnog odbora i Valdet Peštalić-šef odjela za edukaciju.

U dvosatnom druženju gosti su pored predstvaljanja rada i funkcionisanja Agencije čiji je osnivač Islamska zajednica u Bosni I Hercegovini, najvećim djelom odgovorali na pitanja publike koja se interesovala za hranu, njenu ulogu i uticaj na čovjeka načinima ishrane kao i aditvima i različitim dodacima koji se doadaju hrani a koji zapravo nusu halal.

Treba istaći da je ovo prvi put da se na našim prostorima na ovakav način predstvalja rad Agencije za halal certificiranje i da se ljudi edukuju o vaznosti halal ishrane.


Related posts