Medžlis 

MEĐUNARODNA NAUčNA KONFERENCIJA

Share and like ;)

POD POKROVITELJSTVOM PREDSJEDNIKA MEŠIHATA ISLAMSKE ZAJEDNICE U SRBIJI, MUFTIJE DR. MEVLUDA DUDIĆA

MEDŽLIS PRIJEPOLJE I CENTAR ZA DIJALOG “VESATIJJA

ORGANIZUJU

MEĐUNARODNU NAUČNU KONFERENCIJU NA TEMU

„POLOŽAJ ISLAMSKIH  ZAJEDNICA NA PROSTORU BALKANA

(Poziv za prijavljivanje radova)

Nakon Istanbulske konferencije 1994. godine i zvaničnog ukidanja Rijaseta islamske zajednice Jugoslavije, formirani su Mešihati koji su preuzeli institucionalni okvir predstvaljanja muslimana kao vjerskih zajednica u republikama koje su se otcjepile uslijed ratnih dešavanja.

Pravni okviri i ustavna uređenja otcjepljenih država ujedno su predstavljali i okvir zakonskog ostvarivanja prava muslimana kao pripadnika vjerske zajednice. Neke od članica nekadašnje Jugoslavije su intenzivnije pristupile tranziciji i usvajanju evropskih načela ustrojstva, dok ima i onih koje su i dalje u zvaničnom tranzicionom periodu  pristupanja evropskim načelima uređenja.

Neophodno je javno i argumentovano otvoriti temu položaja Islamskih zajednica na prostoru Balkana (sa posebnim osvrtom na zemlje članice Jugoslavije) kako bi se targetirale tačke u kojima Islamska zajednica kao institucija i muslimani, imaju poteškoća u ostvarivanju svojih prava koja su Ustavom i Zakonima država u kojima žive zagarantovana.

Teme koje su poželjne su:

  • Pravni položaj Islamske zajednice
  • Ostvarivanje vjerskih prava muslimana
  • Odnos države prema Islamskoj zajednici (problemi u ostvarivanju zakonom zagarantovanih prava)
  • Problemi nastali nakon ukidanja Rijaseta islamske zajednice Jugoslavije
  • Problem pravnog naslednika Rijaseta islamske zajednice Jugoslavije
  • Primjeri dobre prakse

Pored ovih svakako su prihvatljive i teme koje tretiraju i neke druge aspekte položaja Islamske zajednice i njenih pripadnika na prostoru Balkana

Konferencija će se održati 24.12.2020. godine u Prijepolju. Ovisno od epidemiološke situacije izazvane COVID-19 virusom učesnici konferencije I javnost će biti naknadno obavjesteni ukoliko dođe do promjene termina.

Referati sa prijavljenom temom se trebaju poslati do 15. decembra 2020. godine a odabir učesnika i tema će se objaviti 20.decembra.

Referat treba biti napisan na dvije stranice (ne više) kucanog texta proreda 1,5 font Times New Roman, veličina 12.

Finalnu verziju rada potrebno je poslati do 25. januara 2021. godine, nakon čega će biti objavljen Zbornik radova.

Radni jezici na konferenciji su bosanski, srpski I hrvatski.

Referate sa kratkom biografijom slati na e-mail: medzlisprijepolje93@gmail.com

Related posts