Počela akcija prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode

Medzlis islamske zajednice Prijepolje će u toku mjeseca septembra i oktobra vršiti prikupljanje zekata na poljoprivredne proizvode koji će se koristiti za potrebe vakufske kuhinje . Obaveznost (farz) davanja zekata na poljoprivredne proizvode jasno su naglašeni u slijedećim kur’anskim ajetima: “O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stičete i od onoga što vam Mi dajemo neizdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili kad ni vi sami to ne biste primili, osim zatvorenih očiju. I znajte da Allah nije ni o kome ovisan i da je hvale dostojan. Šejtan…

Pročitaj više