Vijesti Medžlis 

Poziv za učešće na konferenciji

Share and like ;)

MEŠIHAT ISLAMSKE ZAJEDNICE U SRBIJI

MEDZLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE PRIJEPOLJE

RASPISUJU POZIV ZA UČEŠĆE NA TREĆOJ MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI

NA TEMU

VJERONAUKA

VASPITNO-OBRAZOVNI POTENCIJAL U OBRAZOVNIM SISTEMIMA DRŽAVA NA BALKANU

Uzimajući u obzir činjenicu da se vjeronauka ponovo vratila u aktivni obrazovni sistem u jednom broju država na Balkanu i da je od ponovnog uvođenja vjeronauke prošlo više od dvadeset godina, stekli su se uvjeti da se o vjeronauci kao izbornom predmetu bilo koje religije na ovim prostorima, razgovra iz više uglova i sa više pozicija.

Cilj ove konferencije jeste da na jednom mjestu objedini nastavnike vjeronauke iz svih zemalja u kojima se vjeronauka proučava u zvaničnom obrazovnom sistemu i pripadnike svih religija koji predaju vjeronauku, istračivače koji iskazuju interesovanje za položaj i učinak vjeronauke u školama kao i sve one kojima je ponuđena tema intersenatna i da prezentuju svoja iskustva, zapažanja i sugestije.

Konferencija sa međunarodim učešćem je planirana da se realizuje u decembru 2022. godine  U Prijepolju, nakon čega će biti objavljen zbornik radova sa konferencije.

Svi zainteresovani svoje prijave trebaju poslati do 20 . oktobra 2022. godine a finalne radove do 1. decembra 2022. godne

Teme I preporuke za izradu radova I referata

Potencijalni kandidati kojima je interesantna tema konferencije svoje radove (referate) trebaju poslati do 20. Oktobra 2022. godine a referati trebau da sadrže:

– naslov rada,

– kraću biografiju autora (ime prezime, mjesto boravka, trenutno zaposlenje, kontakt broj, e-mail)

– referat rada (do 1800 karaktera), kompletan rad do deset stranica.

–  pisano  u fontu Times New Roman, veličina 12, prored 1,5.

Teme koje bi bile poželjne da se obrade

 • Trenutni status I položaj vjeronauke  u obrazovnom sistemu
 • Odnos vjeronauke I drugih fakultativnih predmeta –prednosti I nedostaci
 • Problemi u realizaciji vjeronauke
 • Analiza plana I programa vjeronauke za osnovne škole (predlozi I sugestije)
 • Analiza plana I programa rada vjeronauke za srednje škole (predlozi I sugestije)
 • Budućnost vjeronauke-unapređenje I izmjena postojećih kurikuluma
 • Zajedničko djelovanje predmeta fakultativnog karaktera
 • Vjeronauka kao vaspitni predmet
 • Vjeronauka kao prevencija
 • Vjeronauka kao potencijal vjerskih zajednica
 • I druge teme koje su u vezi sa tamom konferencije

Za sve dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate pute e-maila medzlisprijepolje93@gmail.com

Related posts

One Thought to “Poziv za učešće na konferenciji”

 1. […] Islamske zajednice u Srbiji i Medžlis Islamske zajednice (MIZ) Prijepolje raspisuju poziv za učešće na trećoj međunarodnoj naučnoj konferenciji na temu Vjeronauka – vaspitno-obrazovni […]

Comments are closed.