Vijesti 

U Sarajevu održana tribina “Umjerenost u sunnetu Muhammeda, s.a.v.s.“

Share and like ;)

Sarajevo, 31. maj 2016. godine – Dana 30. maja 2016. godine, poslije akšam namaza u Carevoj džamiji, u sklopu ciklusa tribina kojeg organizuju Muftijstvo sarajevsko i Medžlis Islamske zajednice Sarajevo u saradnji sa Centrom za dijalog – Vesatijja, održana je treća tribina na kojoj je o temi Umjerenost u sunnetu Muhammeda, s.a.v.s. govorio prof.dr. Zuhdija Hasanović, dekan Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Na početku svog izlaganja dr. Hasanović se osvrnuo na neke činjenice koje govore o potrebi ozbiljnog rada na vraćanju mjere u naše živote, navodeći kao primjer podatak da danas u svijetu oko 920 miliona ljudi je gladno ili nema dovoljno hrane za svakodnevne potrebe. S druge strane, nalazimo da preko milijardu ljudi na svijetu, na Istoku i Zapadu, imaju prekomjernu tjelesnu težinu. „Ova činjenica“, kazao je dr. Hasanović, „sama po sebi dovoljno govori o potrebi ozbiljnog promišljanja o tome šta je, u stvari, naša mjera“.

Dr. Hasanović je istakao da ukoliko želimo ostvariti kvalitetan, dobar i sretan život, potrebno je da uspostavimo balans između Ovoga i Drugoga svijeta. Također, za muslimana je veoma važno uspostaviti balans između morala i zakona, kako bi njegov život imao smisla.

U vezi sa našim vjerovanjem (ibadetom), ukazao je na to kako je nužno porediti ga sa Muhammedom, s.a.v.s., tj. njegovim načinom življenja, kako bismo preispitali sami sebe te vidjeli koliko, doista, slijedimo Muhammeda, s.a.v.s..

Zaključujući svoje izlaganje dr. Hasanović je istakao da, što više uključujemo svijest o Budućem svijetu, Sudnjem danu, o Džennetu i Džehennemu, naši će životi daleko aktivniji, kvalitetniji i ispunjeniji umjerenošću.

Related posts

Leave a Comment