Vijesti Rijaset BiH 

Sarajevo: Simpozij o obrazovanju kadrova Islamske zajednice u BiH

Share and like ;)

Danas je u Sarajevu počeo simpozij o obrazovanju kadrova Islamske zajednice u BiH u okviru kojeg će kroz tri odvojene sesije izlagači govoriti o različitim izazovima kao i perspektivama na tom polju. Organizator simpozija je Uprava za nauku i obrazovanje Rijaseta Islamske zajednice u BiH u saradnji sa Uredom savjetnika za vjerska pitanja Ambasade Republike Turske.

Na otvaranju simpozija reisu-l-ulema Husein-ef. Kavazović je rekao da novo stoljeće i nepredvidive okolnosti pred našu zajednicu stavljaju potrebu stalnog angažmana. U oblasti obrazovanja to zahtijeva smjele, inovativne i dinamične pregaoce, istakao je reisu-l-ulema te učesnicima poželio uspješan rad. “Islamska zajednica mora voditi računa na koji način obrazuje vlastite ljudske resurse, koji treba da služe zajednici muslimana, ne samo okrenuti prema grupi koja je u njihovom fokusu, nego i prema svijetu u kojem ta grupa obitava, raste i razvija se, i u Evropi, i u Americi i u Austraiji. Valja nam imati ispravnu percepciju svijeta u kojem živimo. Mi se nalazimo na Zapadu, a naši imami angažovani su u Evropi, Americi i Austrailji. Naš svijet se proširio, jedan dio nas ostao je ovdje, gdje je i prije bio. Dok se drugi dio našeg naroda geografski udaljio i živi u drugačijim prilikama. Ako hoćemo da se ne odvojimo od matice moramo mi njemu ići u susret i odgovoriti na njegove potrebe”, kazao je reisu-l-ulema.

Na simpoziju je govorio i Hasan Atli savjetnik za vjerska pitanja pri ambasadi Republike Turske u BIH. Po njemu je ovaj simpozij obzirom na učesnike iz Turske prilika za razmjenu ideja i bolju saradnju. “Vjerujem da će današnje ideje i razmišljanja doprinijeti temi simpozija. Naši profesori iz Turske će podijeliti sistem vjerskog obrazovanja u Turskoj i pomoći u međusobnoj razmjeni iskustava. Obrazovanje je ključ uspjeha društva. Kvalitetno obrazovanje kadrova je put za uspješan odgoj novih generacija koje će voditi zajednice”, kazao je Atli.

Rektor Univerziteta Sarajevo Rifat Škrijelj pozdravio je strategiju Islamske zajednice o visokom obrazovanju koja je 2014. godine usvojena za period ‎2014 – 2024. Kako ja kazao rektor Škrijelj, ovo pokazuje da IZ ide korak ispred zvaničnih državnih organa. On je također i istakao da je Univerzitet Sarajevo obogaćen prijemom FIN-a u sastav Univerziteta.

Simpoziju prisustvuju članovi Rijaseta, muftije, dekani i prodekani islamskih fakulteta, direktori medresa i pomoćnici direktora za nastavu.

U toku je prva sesija. Učesnici su dobili i publikaciju Strategija razvoja visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada IZ u BIH u periodu ‎2014 – 2024.

Ovaj simpozij je prilika za analitičku i kritičku diskusiju u oblasti visokog obrazovanja IZ.

Related posts

Leave a Comment