ISLAMSKI PROPISI VEZANI ZA KURBAN

Autor: Almir Fatić Ebu Hurejre prenosi da je Muhammed a. s. rekao: Ko je u mogućnosti da zakolje kurban pa to ne učini, neka se ne približava našoj musalli. Imajući u vidu kur'ansku zapovijed venhar-zakolji kurban, citirani hadis, kao i nepobitnu tradiciju da Muhammed a. s. klao kurban, Ebu Hanife je uvrstio klanje kurbana u vadžibe. Drugi učenjaci, među kojima je i imama Jusuf, smatraju klanje kurbana sunnetom. Svoje mišljenje zasnivaju na hadisu Muhammeda a. s. koji je jednom prilikom rekao kako je klanje kurbana njemu naređeno (vadžib), dok je…

Pročitaj više