Vijesti 

Više od pola bh. građana govori bosanski, od čega oko 100.000 stanovnika nisu Bošnjaci

Share and like ;)

Sarajevo – Lingvista mr. sc. Jasmin Hodžić, saradnik Instituta za jezik i jedan od učesnika konferencije “Milenij opstojnosti bosanskog jezika”, koja je nedavno održana u Banjaluci, analizirao je rezultate popisa kroz prizmu izjašnjavanja o jeziku

Iako je princip izjašnjavanja i odabira počesto daleko od faktografske relanosti ili naučnih analiza, opservacija i činjenica, pa se recimo tako možete roditi u BiH, a izjasniti se da se osjećate kao Amerikanac, Indijac ili Japanac pri čemu s tim nacijama veze imate koliko i vaši snovi s realnošću (nije džaba ovo “da se osjećate”) pa ćete time tako, kao na tacni serviran, konačno imati jedan od efikasnih načina kako da ostvarite svoje snove, iz rezultata popisa bh. stanovništa ipak možemo iščitati i nekakve realije, kaže na početku Jasmin Hodžić.

Šta je značajno, što se službenog jezika tiče, pokazao popis?

– Pokazao je nekoliko zanimljivih činjenica. U BiH svi Bošnjaci govore bosanski. U BiH svi Hrvati ne govore hrvatski. U BiH svi Srbi ne govore srpski. Skoro 100.000 stanovnika koji nisu Bošnjaci govori bosanskim jezikom. Ukupno 706 bosanskih Srba ne govori srpski, a čak 29.308 bosanskih Hrvata ne govori hrvatski. Oko 67.000 stanovnika koji nisu ni Bošnjaci ni Hrvati ni Srbi izjasnilo se da govore bosanskim jezikom. Tačnije, 97.107 stanovnika BiH koji nisu Bošnjaci izjasnili su se da govore bosanskim jezikom.

Kako komentirate da se od nešto više od 3,5 miliona stanovnika u BiH gotovo 2 miliona njih izjasnilo da govori bosanskim jezikom? – Dakle, više od pola bosanskohercegovačkog stanovništva izjasnilo se da govori bosanskim jezikom. Tačnije, 1.866.570 stanovnika službeno govori bosanski, odnosno 52,86% građana, a 30,76 posto po izjašnjenju govori srpski, dok 14,6 posto stanovništva svoj jezik zove hrvatskim. Inače, popis je tako još jednom potvrdio dvosmislenost sintagme “jezik bošnjačkog naroda” gdje se po ko zna koji put pokazalo da bosanski jezik nije samo jezik bošnjačkog naroda i da ta sintagma označava jezik kojim se Bošnjaci koriste, a ne da je bosanski isključivo njihov jezik. No, zanimljivo jeste to što u BiH svi Bošnjaci govore bosanski, kao i to da svi Hrvati ne govore hrvatski ili da svi Srbi ne govore srpski. Dolazimo tako do potvrđenog zaključka da “jezik srpskog naroda” i “jezik hrvatskog naroda” nisu samo srpski ili hrvatski. Realnost dakako nije uvijek onakva kakva nam se čini, kazao je Jasmin Hodžić.

Related posts

Leave a Comment