Vijesti Medžlis 

SAOPŠTENJE MEDŽLISA PRIJEPOLJE

Share and like ;)

MEŠIHAT ISLAMSKE ZAJEDNICE U SRBIJI

MUFTIJSTVO SANDŽAČKO

MEDŽLIS PRIJEPOLJE

Ul. Vakufska bb. 31 300 Prijepolje

Na osnovu ukazane potrebe I udovoljavanja potreba vjernika sa područja Medžlisa Prijepolje a u vezi sa izdvajanjem zekata na pojoprivredne proizvode a u skladu sa Ustavom Islamske zajednice I pravilnikom o prikupljanju zekjata na poljoprivredne proizvode Medžlis Prijepolje

 

OBAVJEŠTAVA

Uzvišeni Allah je stvorio zemlju i podario čovjeku pravo i mogućnost da radi, zaradi i koristi se plodovima koje zemlja daje. Spuštanjem sjemena u zemlju i izgovaranjem bismile mi se oslanjamo i očekujemo Allahovu milost da sjeme da plodove. Jedan od najpotpunijih vidova zahvalnosti Uzvišenom Allahu dž.š. na plodovima koji izrastaju iz sjemena je izvršavanje obaveze davanja zekata na poljoprivredne proizvode. Izdvajanjem zekata na poljoprivredne proizvode mi se Allahu zahvaljujemo, nadamo i prizvamo nafaku i bereket u onome čime nas On, Allah opskrbljuje.

Obaveznost (farz) davanja zekata na poljoprivredne proizvode jasno su naglašeni u kur'anskim ajetima i hadisima Muhammeda alejhi selam.

”O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stičete i od onoga što vam Mi iz zemlje dajemo, ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili kad ni vi sami to ne biste primili, osim zatvorenih očiju. I znajte da Allah nije ni o kome ovisan i da je hvale dostojan. Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna sve.” (El-Bekare 267, 268)

”On je Taj koji stvara vinograde poduprte i nepoduprte, i palme i usjeve različita okusa, i masline i šipke, slične i različite- jedite plodove njihove kad plod dadnu, i podajte na dan žetve i berbe ono na što drugi pravo imaju (zekat), i ne rasipajte, jer On ne voli rasipnike.” (El-En-a'm 141)

Ibn Omer, r.a, prenosi da je Muhammed alejhi selam rekao: ‘Na ono što se natapa kišom, izvorom vode ili podvodnim vodama daje se desetina , a na ono što se natapa navodnjavanjem dvadesetina ”

Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao je Muaz ibn Džebelu, r.a, neposredno prije nego ga je poslao u Jemen: ‘Uzmi od njih zekat na žito od žita, ovcu od sitne stoke, devu od kamila i kravu od goveda.”

Na temelju Kur’ana i Sunneta obavještavamo vjernike koji su u obavezi davanja zekata na poljoprivredne proizvode sa posebnim akcentom na davanje zekata na jagodičasto voće ( malina, kupina, jagoda) da svoju obavezu mogu izvršiti na slijedeće načine:

  • Medžlis Prijepolje je sklopio dogovor sa firmom “ ES AGRAR” iz Prijepolja o ustupanju prostora hladnjače za potrebe skladištenja maline koja se daje na ime zekata. Tj. Vjernici mogu dati zekat na malinu, kupinu,  odvajajući dio proizvoda (maline) na ime zekata a prije završne naplate predatih proizvoda

( Pojašnjenje: Osoba će prije ukupne naplate predate maline odvojiti određenu količinu proizvoda na ime zekata I taj dio se neće naplaćivati, on je na ime zekata odvojen i predat Islamskoj zajednici)

Ovaj ugovor važi samo za kooperante koji predaju malinu u hladnjači firme “ES AGRAR”

  • Drugi način izdvajanja zekata na malinu jeste davanje protivvrijednosti u novcu za količinu koja predstavja izdvojeni zekat i to bi trebalo učiniti nakon završne naplate.

Iznos koji se izdvaja na ime zekata od ukupnog roda jeste 5% ukoliko se navodnjava vještački ( prskalice, kapaljke, kanali) , 10% ukoliko se nenavodnjava vještački, tj. Navodnjava se od strane kiše ili izvora u posjedu.

Ovim obavještvamo vjernike da je Islamska zajednica uložila napor i trud kako bi se potrebama vjernika izašlo u susret i kako bi Islamska zajednica olakšala izvršenje obaveza vjernika.

Za više dodatnih informacija i pojašnjenja možete se obratiti vašim imamima.

U Prijepolju                                                                               Glavni Imam

11/07/2016.                                                                       Aref ef. Durakovic

Related posts

Leave a Comment