Vijesti Medžlis 

KAPITALNI PROJEKTI MEDŽLISA PRIJEPOLJE

Share and like ;)

Nakon više od decenije stagnacije i mirovanja u izgradnji infrastrukture Islamske zajednice, Medžlisa Prijepolje, konačno se otpočelo sa adaptacijom vakufskih objekata u koje nije ulagano više od pet decenija ( 50 godina).

Prvi u nizu objekata koji su dobili dozvolu za adaptaciju i rekonstrukciju, jeste vakufska kuća u Šarampovu. Postojeći objekat je bio vidno oštećen i oronuo, sagrađen je u prvoj polovini prošlog vijeka i građen je od kamena i drveta ( dizma) i kao takav nije bio siguran niti je mogao da odgovori potrebama i projektima koje Medžlis poduzima i planira realizovati.

Opština Prijepolje je izdala dozvolu i sva potrebna dokumenta za adaptaciju i rekonstrukciju objekata koji je pored oronulog izgleda ugrožavao sigurnost susjednih objekata.

Sa djelom prikupljenih srestava se krenulo u građevinske radove, što se može vidjeti iz priloženih fotografija.

Ovom prilikom pozivamo sve ljude dobre volje da se ukjuče u realizaciju ovog kapitalnog projekta za Prijepolje i ovaj kraj uopšteno. Pomaganje izgradnje objekata ovakve prirode i namjene predstavlja ulaganje u trajni vakuf koji donatoru osigurava upisano trajno dobro djelo. Svi koji žele da pomognu realizaciju ovog projekta mogu to učiniti na nekoliko načina a to su:

  • svojim radom na samom obejktu ( građevinski poslovi i pomoć)
  • doniranjem sredstava u materijalu potrebnom za izgradnu objekta ( blokovi, cement, armatura, crijep, građa, malterisanje, keramika, sanitarije…)
  • doniranjem novčanih sredstava za obezbeđivanje prethodno navedenih stavki.

Uz dovu Allahu dž. š. da nas pomogne u ovom kapitalnom projektu, molimo Ga da sve one koji su na bilo koji način pomogli ovu akciju obilato nagradi sevabom i mnogostrukom nadoknadom doniranih sredstava.

Related posts

Leave a Comment