Duhovnost/ Tradicija 

Kako su šehadet razumjevali ashabi?

a ilahe illallah je u životu ashaba imalo svoje značenje, svoje svjetlo i svoj ukus. Značilo je to da prodaš svoj život i svoju krv Jednome Jedinome.  … ”Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za Džennet, koji će im dati – oni će se na Allahovom putu boriti, pa ubijati i ginuti. On im je to zbilja obećao u Tevratu, i Indžilu, i Kur'anu – a ko od Allaha dosljednije ispunjava obećanje Svoje? Zato se radujte pogodbi svojoj koju ste s Njim ugovorili.” Značenje…

Pročitaj više
Duhovnost/ Tradicija 

“Fitna” o ženi: Žena u negativnom kontekstu hadiskih predaja

Da li je žena “fitna” i da li ima manje umne sposobnosti od muškarca? Postoji veliki broj predaja u hadiskim zbrikama u kojima se žena negativno tretira. Navest ćemo ovdje samo nekoliko primjera, koji dokazuju da je taj negativan odnos muškarca prema ženi i danas prisutan, te izvršiti njihovu stručnu i etičku analizu. Žena je “fitna”! Tekst predaje: “Poslije sebe nisam ostavio veću fitnu (smutnju) koja je štetnija za muškarca nego žena.” (Buhari, 18/4808 i Ahmed bin Hanbel, Musned, V, 200, 210). Stručna analiza predaje: U lancu prenosilaca gore citiranog…

Pročitaj više
Duhovnost/ Tradicija 

Primjer grješnika koji uči Kur'an

Primjer griješnika koji uči i ponavlja kur’anske ajete je kao primjer čovjeka koji opetuje čitanje kraljevog pisma nekoliko puta svakoga dana, a kralj mu naređuje da gradi njegovo kraljevstvo dok je on istovremeno zaokupljen njegovim rušenjem. Dotični čovjek se zadovoljavao čitanjem i proučavanjem pisma dok je radio oprječno njegovim porukama. Da je kojim slučajem izostavio i njegovo čitanje i proučavanje više bi se udaljio od ismijavanja sadržaja pisma i zadobijanja mržnje. Stoga je Jusuf b. Esbat kazao:» Ja, doista, vodim računa o učenju Kur’ana, pa kada proučim nešto bojeći se da…

Pročitaj više
Vijesti 

Naučni skup povodom 150. godina od rođenja Avde Međedovića

BOŠNJAČKI HOMER – AVDO MEĐEDOVIĆ (1866–1953) U  četvrtak, 17. 11. 2016. godine, s početkom u 10.00 sati u Bošnjačkom  institutu  – Fondacija Adila Zulfikarpašića, organiziran  je naučni skup povodom 150. godina od rođenja Avde Međedovića. Skup je otvorio Senadin Lavić, predsjednik BZK  Odlomke iz epa  “Ženidba Smailagić Mehe” čitala je Muvedeta Karović. Bošnjački epski pjesnik-pjevač Avdo Međedović (22. 5. 1866 – 9. 9. 1953) bio je krunski dokaz harvardovim istraživačima, Milmanu Parryu i Albertu B. Lordu, u dokazivanju da je Homer kao usmenoepski  aed zaista moguć. Kako su istraživači zapazili,…

Pročitaj više
Vijesti Mešihat 

Potpisan Protokol o rekonstrukciji Isa-begovog hamama u Novom Pazaru

Sarajevo, 17.11. Predstavnici Generalne direkcije vakufa Republike Turske, direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH i predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji muftija dr. Mevlud Dudić, potpisali su Protokol o rekonstrukciji Isa-begovog hamam u Pazaru. Predmetnim protokolom određeno je da se u narednom periodu izradi projektna dokumentacija te izvrše građevinsko zanatski radovi na rekonstrukciji Isa-begovog hama u Pazaru. Nakon velikog broja projekata u BiH koji se realiziraju u partnerskom odnosu između Generalne direkcije vakufa Republike Turske i Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH, saradnja je proširena i na Mešihat IZ…

Pročitaj više