Vijesti 

Naučni skup povodom 150. godina od rođenja Avde Međedovića

Share and like ;)

BOŠNJAČKI HOMER – AVDO MEĐEDOVIĆ (1866–1953)

U  četvrtak, 17. 11. 2016. godine, s početkom u 10.00 sati u Bošnjačkom  institutu  – Fondacija Adila Zulfikarpašića, organiziran  je naučni skup povodom 150. godina od rođenja Avde Međedovića. Skup je otvorio Senadin Lavić, predsjednik BZK  Odlomke iz epa  “Ženidba Smailagić Mehe” čitala je Muvedeta Karović.

Bošnjački epski pjesnik-pjevač Avdo Međedović (22. 5. 1866 – 9. 9. 1953) bio je krunski dokaz harvardovim istraživačima, Milmanu Parryu i Albertu B. Lordu, u dokazivanju da je Homer kao usmenoepski  aed zaista moguć. Kako su istraživači zapazili, u preko 100.000 stihova, Avdo Međedović je predstavio sasvim inovativan doživljaj bošnjačkog epskog svijeta. Brojni Parryjevi naučni eksperimenti provedeni tokom prikupljanja Međedovićeve usmene epike i danas su stalna inspiracija istraživačima. Raskošni razgovori osvijetlili su ne samo lik i svijet pjesama  Avda Međedovića nego su i otvorili vrata usmenoepske radionice, brojnih bošnjačkih stvaralaca iz epohe romantizma, koja je do tada bila nauci sasvim nepoznata. Na ovom naučnom skupu  učestvovali su: Amira Dervišević, “O pripovjedačima usmene proze u bilješkama sakupljača”, Alen Duraković, Granice država kao granica za usmenu i pisanu književnost Bošnjaka”, Nirha Efendić, Pregršt beranskih pjesama iz rukopisne zbirke Smaila O. Bradarića,  Rušo Hadžizuković, “Uloga i značaj pjesme Avda Međedovića”, Enver Halilović, “Etički horizonti epa Ženidba Smailagić Mehe”, Jasmin Hodžić, ,“O sintaksi infinitiva u epu Ženidba Smailagić Meha”, Dževad Jahić, “Sandžačka folklorna koine i ep Ženidba Smailagić Mehe”, Alen Kalajdžija,Brojevi u epu Ženidba Smailagić Meha (kolokacijski, simbolički i asocijativni odnosi), Sanjin Kodrić, Otkud Homer u Sandžaku? (Usmena epika Avde Međedovića, historija bošnjačke književnosti i kulturalno pamćenje Bošnjaka)”,  Šefket Krcić,  “Odjek pjesme od sandžackog Obrova do Univerziteta na Harvardu”, Enes Kujundžić, “Kako je došlo do objavljivanja prvog bosanskohercegovačkogh izdanja  poznatog epa Ženidba Smailagić Mehe, Mirsad Kunić,  “He is our Homer”, Sead Šemsović, Srdit govor Smailagić Meha”, Redžep Škrijelj, “Sandžački pjevači priča od Ćor Husa do Avda Međedovića”  i Hakija Zoranić, “Moja sjećanja na Avda Međedovića”

 

Related posts

Leave a Comment