Vijesti Mešihat 

Bajramska poruka muftije dr. Mevlud ef. Dudića

Share and like ;)

Danas je Dan Arefata 9. zul-hidže. Ovo je dan koji nam nagovještava sutrašnji Bajram, dan u kome su svi hadžije zajedno na jednome mjestu u bijeloj odjeći – ihramima, koji simboliziraju stajanje na Sudnjem danu. Među njima su i nekoliko stotina hadžija sa ovih prostora.

Arefat je mjesto gdje su se ponovo sreli hazreti Adem i hazreti Hava, a svi ljudi, bez obzira na rasu, vjeru i naciju, braća su po ocu Ademu i majki Havi. Svi smo mi sinovi Ademovi i zato se ophodimo jedni prema drugima kao njegova djeca, kao braća.

Muslimani u čitavom svijetu od sutra će obilježiti u tradiciji poznati Veliki bajram zato što je vezan za dva vjerska propisa – hadž i kurban.

Hadž je peti islamski šart i dužan ga je jednom u životu obaviti svaki punoljetni, zdravi i imućni musliman. Kurban je obligatna dužnost svake porodice koja ima materijalnih mogućnosti da u danima Bajrama prinese žrtvu. Zato se ovaj bajram zove Hadžijski ili Kurban bajram.

Braćo i sestre

Neka ovi bajramski dani proteknu u razmišljanju o stajanju na Sudnjem danu pred Gospodarom svih svjetova, kada će svako od nas polagati račun za sebe – i vladar i sluga, i bogati i siromašni, i učeni i neuki.

Provedimo bajramske dane u odricanju od svega nevaljalog – mržnje, zlobe, oholosti, škrtosti, sebičnosti, ljubomore, kukavičluka i gramzivosti.

Provedimo ove mubarek dane u ljubavi i prijateljstvu, solidarnosti i dobročinstvu, te uzajamnom potpomaganju.

U tom smislu, svim pripadnicima islama u zemlji i dijaspori – Bošnjacima, Albancima i Romima, BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN, da ga u zdravlju, berićetu i Božijem raziluku provedete i još mnogo dočekate.

KULLU ‘AMIN VE ENTUM BI HAJR

URIME FESTA E KURBAN BAJRAMIT

BAKTALO O KURBAN BAJRAMI

Predsjednik Mešihata

Muftija dr. Mevlud ef. Dudić

Related posts