Muslimanski omladinski klub-MOK

Share and like ;)

Muslimanski omladinski klub – MOK je omladinska organizacija u okviru Islamske zajednice, koji se organizuje na prstoru Sandžaka, Srbije i Crne Gore. Svoj cilj MOK ostvaruje: – osnivanjem i održavanjem omladinskih džematskih odbora, – održavanjem edukativnih programa, – izučavanjem islama, – održavanjem predavanja, kurseva, promocije knjiga, seminara, ljetnjih škola i slično, – osnivanjem islamskih omladinskih centara, – reklamiranjem aktivnosti na medijima i na društvenim mrežama, – organizovanjem humanitarnih i ekoloških aktivnosti.