Vijesti Rijaset BiH 

Inicijativa: Ramazanom protiv kladionica

Ramazan je u životu muslimana bio i jeste poseban mjesec. Mjesec moralnog pročišćenja i duhovnog uznesenja, mjesec većih vjerničkih napora, ličnih uspjeha, ali i zajedničkih radosti. U ramazanu su muslimani uvijek donosili važne odluke, koje su nerijetko bile prekretnice u njihovim životima, u smislu da budu bolji i odgovorniji ljudi, da isprave neke od svojih nedostataka ili da se odreknu i napuste makar jedan od svojih dotadašnjih poroka. Također, ramazan je uvijek nova prilika da se na godišnjem nivou analiziraju vlastiti postupci, izvrši svojevrsna inventura dobrih i loših strana u…

Pročitaj više
Duhovnost/ Tradicija 

MUBAREK RAMAZAN Fatić: Stanje postača u mubarek ramazanu je jedno od časnih stanja vjernika

Nur (svjetlo) mubarek ramazana posebno se izlijeva na srca i duše mu'mina (istinskih vjernika) koje svoje zadovoljstvo nalaze u intenzivnom robovanju svome Gospodaru Piše: Almir Fatić, O mjesecu ramazanu moguće je govoriti sa različitih aspekata: duhovnog, kulturnog, književnog, sociološkog itd. To stoga što su ramazanski darovi toliko veliki da ih je nemoguće sagledati i imaju takvu duhovnu snagu i utjecaj na život muslimana, što se ne može mjeriti ni sa jednim drugim mjesecom. Jednostavno, dani mubarek (blagoslovljenog) ramazana su posebni, nesvakidašnji i jedinstveni. Oni donose posebno ozračje u muslimanske kuće,…

Pročitaj više
Duhovnost/ Tradicija 

CILJEVI ISLAMSKE DRŽAVE Izborno vijeće (medžlis-i šura)

Potpuno očuvanje duha šeri'ata moguće je samo ukoliko se u ustavu islamske države jasno navede da samokandidiranje bilo koje osobe koja žudi da bude imenovana na administrativnu funkciju (uključujući tu i funkciju šefa države) ili žudnju te osobe da bude izabrana u predstavničko vijeće ili skupštinu automatski diskvalificira takvu osobu od mogućnosti da bude izabrana ili imenovana Izborno vijeće Iz ovog konteksta je evidentno da se formulacija «među njima» u razmatranom kur'anskom nalogu odnosi na cijelu zajednicu. Prema tome, legislativno vijeće – ili, da upotrijebimo termin koji je dobro poznat…

Pročitaj više
Duhovnost/ Tradicija 

MJESEC KUR'ANA Fatić: Kur'an je svjetlost koja raspršuje tamu nevjerovanja i neznanja

  Živeći po Kur'anu, čovjeku se osvjetljavaju nepoznate stvari u potpunosti ili djelimično, upoznaje se sa Allahovim odredbama, propisima i mudrostima Piše: Almir Fatić U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravog Puta i razlikovanje dobra od zla (El-Bekare, 185). Kur'an je Govor Gospodara svjetova objavljen Njegovom Poslaniku Muhamedu, s.a.v.s., s ciljem da ljude izvede iz tmina neznanja (džehl) i nevjerovanja (kufr) na svjetlo znanja (‘ilm) i vjerovanja (iman): On robu Svome objavljuje jasne ajete da bi vas iz tmina na svjetlo izveo…

Pročitaj više