Vijesti 

Islam je najbrže rastuća vjera na svijetu

Share and like ;)

Američki istraživački centar Pew je protekle godine objavio izvještaj u kojem stoji da je islam najbrže rastuća religija na svijetu …

Do sredine XXI vijeka će, prema izveštaju Pewa, na svijetu biti 2,76 milijardi muslimana (29,7 odsto svetske populacije ) i 2,92 milijarde hrišćana (31,4 odsto svetske populacije) U 2010. godini u svijetu je živlelo 1,6 milijardi muslimana i 2,17 milijardi kršćana. Hinduisti će polovinom ovog vijeka biti treća najbrojnija religijska grupa (14,9 odsto), a iza njih će biti ateisti i agnostici kojih će, kako predviđa Centar Pew, biti 13,2 odsto.

Azijsko-pacifički region će imati najveću koncentraciju muslimana, zahvaljujući mladosti tamošnje populacije i visokoj stopi prirodnog priraštaja. Najveću populaciju muslimana među državama svijeta će polovinom XXI vijeka imati Indija, premašivši Indoneziju, iako će se u toj zemlji održati hinduistička većina.

Prema izveštaju Istraživačkog centra Pew, u Evropi će muslimani sredinom vijeka činiti oko 10 odsto stanovništva. Ukoliko se nastave sadašnji trendovi, muslimani će biti najbrojnija grupacija na svijetu do 2070. godine.

Stručnjaci ukazuju na to da mnogi događaji, kao što su naučna otkrića, oružani konflikti, društveni pokreti, politička previranja, prirodne katastrofe i promena ekonomskih uslova, mogu da izmijene predviđene demografske trendove na način koji se ne može predvideti. Takođe se predviđa da će broj kršćana u Evropi do 2050. da se smanji sa sadašnja 553 miliona na 454 miliona.

Ove podatke potvrđuju i analize portala Foreign Policy koji je napravio listu religija koje brzo rastu i možda označavaju kraj starog svjetskog poretka.

1. Islam – rast 1,84%, sljedbenika 1,6 milijarda
2. Bahai – rast 1,70%, sljedbenika 7,7 miliona
3. Sikizam- rast 1,62% sljedbenika 25,8 miliona
4. Džainizam – rast 1,57% sljedbenika 5,9 miliona
5. Hinduizam – rast 1,52% sljedbenika870 miliona
6. Kršćanstvo – rast 1,38% sljedbenika 2.2 milijarde
Rast u procentima mjeren u periodu od 2000-2005. godine.

Koje su danas najraširenije religije svijeta?

U svijetu danas postoji ukupno 4.300 religija. Skoro 75 posto svjetske populacije prakticira jednu od pet najraširenijih i najutjecajnijih religija svijeta: budizam, kršćanstvo, hinduizam, islam i judaizam. Kršćanstvo i islam su dvije najraširenije religije u svijetu, čemu u prilog govori broj od 2,1 milijarde kršćana i 1,3 milijarde muslimana. Ove dvije religije zajedno obuhvaćaju više od pola svjetske populacije.

Ukoliko bi ateisti, tj. oni koji nisu pripadnici niti jedne religije, osnovali religiju, bili bi treća najutjecajnija religija u svijetu. Prema njihovom istraživanju, danas se ukupno 1,1 milijarda ljudi identificiraju kao ateisti. Na 4. mjestu je hinduizam sa ukupno 900 miliona sljedbenika, dok je na 5. mjestu kineska tradicionalna religija sa 394 miliona sljedbenika. Budizam je na 6. mjestu sa 376 miliona sljedbenika. Na 11. mjestu se nalazi spiritizam sa 15 miliona sljedbenika. Judaizam se nalazi na 12. mjestu sa 14 miliona vjernika.

Također, istraživanje je pokazalo da je najrašireniji mit u zemljama engleskog govornog područja da su pripadnici islamske religije Arapi.
Ako uporedimo broj religija sa aktivno korištenim jezicima danas, 6.800 jezika se danas koristi u svijetu, naspram 4.300 religija.

Navest ćemo rezultate još jednog istraživanja koji su objavljeni u godišnjaku Reader’s Digest, 1983. godine, također i u magazinu Plain Truth, objavljenom u februaru 1994. godine, u kojima stoji da ovo istraživanje daje statistiku o povećanju procenta svjetskih religija u periodu od 50 godina i to od 1934. do 1984. Religija koja je procentualno najviše porasla je islam, povećala se za 235%, dok je kršćanstvo u istom periodu poraslo samo za 47%. Islam je i danas religija koja najbrže raste, što ćemo vidjeti iz sljedećeg istraživanja.

Za Akos.ba piše: Nedim Botić

– See more at: http://www.akos.ba

Related posts

Leave a Comment