Medžlis 

Hutba povodom Dana džamija: Džamije su centri za uspjeh

Share and like ;)

07 05 2021 03 hutba begova

Islamska zajednica danas obilježava Dan džamija, u znak sjećanja na dan kada je u Banjoj Luci 1993. godine minirana džamija Ferhadija, jedna od najznačajnijih džamija u našoj zemlji.

Hutbu je ovom povodom u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu kazivao direktor Uprave za vjerske poslove Ismail-ef. Smajlović.

„Džamije su za muslimane centri za razvoj vrijednosti i vrlina s kojima svaka osoba dolazi na ovaj svijet. Zato danas, u ramazanu, 7. maja na Dan džamija, treba skrenuti pažnju na značaj i ulogu džamija za ljudski rod. Džamija pripada vjernicima, svakom dobronamjerniku – vjerniku i vjernici, bez obzira na starost, porijeklo i rasu! To je prostor u kojem se treba i može naći mir i duševno zadovoljstvo. To su duhovna središta koje oplemenjuje uputa Kur'ana Časnog i predstavljaju snagu i neprocjenjivu vrijednost za poboljšanje kvalitete života na ovome svijetu“, kazao je ef. Smajlović.

Istakao je kako su džamije centri znanja i mudrosti koju ovjeravaju prvoobjavljene riječi „Ikre'/Uči“, dostavljene u noći Kadr, te kako poziv na učenje koje se smješta u duhovne centre, džamije, potiče mogućnost da ljudski resusrsi podare mudrost u rješavanju životnih iskušenja.

„Osvrt na nastrane i nedozrele osobe koje pokazuju rušilački nagon je samo za pouku. Aladža u Foči, brojne carske, azizije i druge džamije i mesdžidi do Ferhadije u Banjoj Luci porušili su nasilnici i bolesni umovi koje treba liječiti. Tokom povijesti je bilo onih koji su napadali na svetosti i pokušavali rušiti Allahove kuće na zemlji, džamije i bogomolje u kojima se Bog Uzvišeni veliča. Ebreha je sa slonovima pošao rušiti Kabu u Mekki, Nabukodonosr sa moćnom vojskom Vizantije je pokušao rušiti Aksa u Jerusalemu i svi su nestali sa lica zemlje, a svetosti Allahovih kuća na zemlji ostale postojane. Tako i rušitelji bogomolja u Bosni i Hercegovini su ostali bez pomena, a džamije se obnavljaju i u njima Allahovo ime veliča“, poručio je ef. Smajlović.

Naglasio je da Uzvišeni Allah od čestitih ljudi traži da se brinu o džamijama u kojima se Allahovo ime spominje i da time svoju vjeru jačaju i razvijaju iskrene odnose u ljudskom rodu.

„To je smisao Poslanikove, a.s., poruke nakon gradnje džamije u Medini. To je poziv na podsjećanje muslimanima koji su preživjeli rušenja džamija, a danas su svjedoci njihove obnove. Kao što su porušene džamije svojom obnovom i izgradnjom na svojim vjekovnim temeljima nadživjele svoje rušitelje, tako i ova zemlja i njeni čestiti ljudi snagom svoje čelične volje i ustrajnosti uspijevaju nadživjeti ostrašćene nasilnike. Milostivi je u svojoj Knjizi, u kojoj nema sumnje i protuslovlja, ohrabrio vjernike da će ih, ukoliko sačuvaju svoje duhovne korijene, ukoliko obnove i izgrade svoje džamije, osnažiti Svojom sigurnom i jasnom Uputom, hidajetom, koja će im jamčiti da su na ispravnoj životnoj stazi“, kazao je ef. Smajlović.

Ovom prilikom je i podsjetio da je u posljednjoj trećini ramazana noć Lejletu-l-kadr, koju muslimani tradicionalno obilježavaju 27. noći, kada se otvara prilika da ljudska srca probude usnuli razum ljudi kojima je objavljena uputa.

„Objava koja je potekla u ramazanu, odnosno u noći Kadr, je suštinski lijek i najkorisnija uputa za nadgradnju ljudskih vrijednosti. Uzvišeni Allah je objavio: „Mi objavljujemo u Kur’anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast.“ (Kur'an, 17:82) Neprocjenjiva vrijednost upute je potekla u najodabranijoj noći Kadr koju muslimani koriste za jačanje vlastitih vrijednosti u stvorenome svijetu. Ramazan je poseban doživljaj za svakog pojedinca u kojem musliman može uzeti pouku za vlastiti boljita“, kazao je ef. Smajlović.

Na kraju je poručio kako zgradu islama treba graditi samo na čvrstoj podlozi, jer je to put uspjeha muslimana u povijesti do današnjih dana.

„Danas na Dan džamija u Bosni i Hercegovini sjećanjem na skladno zdanje džamije u Banjoj Luci koja je porušena 7. maja 1993. godine muslimani svojom solidarnošću i dobrovoljnim prilozima podržavaju obnovu i gradnju. U posljednjim danima ovogodišnjeg ramazana treba preispitati vlastiti odnosi spram Upute koju je Uzvišeni poslao ljudima i podsjećanje na ramazanske obaveze, posta, sadekatu-l-fitra, zekata i bajrama koji je u četvrtak  13. maja 2021. godine. Uzvišeni Allahu, molimo Te da nam podariš snagu čiste vjere i dobrih djela kojima ćemo se ponositi na dan susreta sa Tobom. Amin!“,  poručio je na kraju današnje hutbe direktor Uprave za vjerske poslove Ismail ef. Smajlović.

Odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, 7. maj je proglašen Danom džamija, kada se simbolično obilježeva rušenja Ferhadije u Banjaluci, ali i ostalih 613 džamija, 218 mesdžida, 69 mekteba, četiri tekije, 37 turbeta i 405 drugih objekata u vlasništvu Islamske zajednice.

preuzeto sa: www.islamskazajedenica.ba

Related posts