Duhovnost/ Tradicija 

Kako se maksimalno okoristiti Kur'anom: Izvor bereketa i na dunjaluku i ahiretu

Share and like ;)

Vjerovatno su vam poznati različitih načini unošenja bereketa u naše živote. Od odnosa prema roditeljima i bližnjima, svakodnevnog zikra prilikom putovanja, pa čak i na radnom mjestu.

Piše: Fatima Khaled

Ali, postoji još jedan iznimno važan izvor izvor bereketa koji tek treba da istražimo: Kur'an.

Želim da pročitate prijevod sljedećeg ajeta, ali bih vam, također, sugerisao da pročitate i izvorni oblik na arapskom jeziku, čak i ako će vam to oduzeti vremena.

Allah dž.š. kaže:

„A ova Knjiga, koju objavljujemo, blagoslovljena je, ona potvrđuje onu prije nje da opominješ Mekku i ostali svijet. A oni koji u onaj svijet vjeruju – vjeruju i u nju i o molitvama svojim brigu brinu.“ (el-En'am, 92)

Za kratko vrijeme koje vam je bilo potrebno za učenje ovog ajeta, zaradili ste po deset sevapa za svaki pročitani harf; Resulallah s.a.v.s. je rekao:

“Ko prouči jedan harf iz Allahove knjige imaće za to sevap, a nagrada može biti i deseterostruka. Ja ne kažem da je elif-lam-mîm jedno slovo/harf, nego je elif harf, lam zaseban harf i mim isto tako zaseban harf.” (Tirmizi)

U navedenom ajetu se nalaze 104 harfa. To znači da ste zaradili 1040 sevapa, a ako ste od onih koji se još muče sa čitanjem arapskog, nagrada vam je još i dvostruka, kao što je Poslanik s.a.v.s. rekao:

„Onaj ko zamuckuje osjećajući teškoću (prilikom učenja Kur'ana), ima dvije nagrade.“ (Sahih Muslim)

Da li vidite količinu bereketa u samo jednom ajetu iz Kur'ana? Ali, ja želim da budete iskreni prema sebi i preispitate se: da li poklanjate dovoljno vremena Kur'anu koje mu pripada, da ga čitate i razmišljate o sadržaju? Ili ste obuzeti životom na ovom svijetu, uvijek zauzeti, uvijek jureći rokove, zbog čega vam je teško naći vremena za Kur'an? Možda je ono što nam treba podsjetnik na to koliko je Kur'an veliki izvor bereketa.

Bereket na dunjaluku

Kur'an kao mudžiza sam od sebe je bereket na dunjaluku. Veliki je izvor mira i sredstvo približavanju Allahu dž.š. Kur'an je lijek za dušu kao što to Allah dž.š. kaže:

„Ne objavljujemo Kur'an da se mučiš“ (Ta-Ha, 22)

Ako imate snažnu vezu i dosljedan odnos sa Kur'anom, onda bez obzira na ono što vas zadesi na ovom svijetu, nećete osjetiti patnju u duši jer će vam Kur'an donijeti smirenje.

Kur'an nas, također, čini najboljim među ljudima, kao što je Poslanik s.a.v.s. rekao:

Najbolji među vama je onaj ko uči Kur’an i ko drugog podučava.“ (Sahih Buhari)

Dakle, pronađite način da uključite čitanje i razumijevanje Kur'ana u vaš svakodnevni život, posebno u ranim jutarnjim satima.

Bereket na ahiretu

Poslanik s.a.v.s. je rekao:

Učite Kur'an, jer će, uistinu, on (Kur'an) doći na Sudnji dan kao šefadžija (zagovornik) onima koji ga budu učili. Učite dvije svijetle sure – El-Bekare i Ali Imran! Doista će one doći na Sudnji dan kao dva oblaka ili kao dvije skupine ptica u redove poredane. Zauzimat će se za svoje učače. Učite suru El-Bekare! Uistinu je u njenom učenju bereket, a u njenom ostavljanju je propast. Ništa joj je ne mogu sihirbazi.“ (Sahih Muslim)

Vidite li da vas Kur'an nikada ne napušta, ni na ovom ni na budućem svijetu? Redovno učenje i pamćenje Kur'ana uzdiže čovjeka u Džennetu na veće deređe. Kur'an će doći u vidu pomoći i posredovati za vas! Čak i uz sav taj bereket, može biti teško izdvojiti vremena za Kur'an, pa evo nekoliko savjeta kako održavati odnos sa Kur'anom. (Ne zaboravite da pročitate svaki ajet u potpunosti i pobrinite se da pročitate izvorni oblik na arapskom klikom na link!)

  1. Učite Kur'an u zoru

Tokom dana ste u stalnom pokretu, toliko je stvari na umu, toliko obaveza za obaviti, ali u zoru postoji osjećaj smirenja i tišine, prije nego što s danom dođu nove jurnjave. Vi ste učinili napor da se probudite kada mnogi spavaju kako biste činili ibadet Gospodaru. Dodavanje k tome samo pet minuta učenja Kur'ana predstavlja veliku investiciju. Tih malih 5 minuta će vas usmjeriti ka pozitivnom i produktivnom danu jer njegujete odnos sa Allahom. Allah dž.š. kaže:

Obavljaj propisane molitve kad Sunce s polovine neba krene, pa do noćne tmine, i molitvu u zoru jer molitvi u zoru mnogi prisustvuju.“ (El-Isra, 78)

Za sve poslove zbog kojih žurite tokom dana ćete imati kratkoročnu korist, na dunjaluku, stoga se trebamo pobrinuti i za svoje mjesto na ahiretu, također. Stvari koje vas odvlače od Kur'ana vam neće biti od koristi prilikom susreta sa Allahom dž.š. A samo pet minuta Kur'ana u zoru će vam koristiti više nego što možete zamisliti. Vrlo brzo će tih pet minuta postati redovan dio vašeg jutra, a vi ćete se osjećati nepotpunim ako ga propustite.

  1. Razmišljajte o surama koje učite

Koliko nas ne ide dalje od zadnjih 10 sura u Kur'ana prilikom namaza? Navikli smo da naizmjenično učimo sure El-Felek, En-Nas, El-Ihlas i El-Kevser, ne dopirući do pravog značenja, i samo iskorištavajući njihovu kratkoću. E sad, kako bi pokušali ispraviti ovo, moramo da se vratimo nazad i zapitamo zašto je namaz, uopće, učinjen obaveznim?

Jedan od odgovora je na to je da je namaz naša veza sa Allahom dž.š. i Kur'anom, 5 puta tokom kojih ostavljamo dunjaluk kako bi obožavali Allaha dž.š. i podsjetili se Ko je vladar. Ako se držite istih sura svaki dan, vaš namaz gubi dušu. Umjesto toga, postaje nesvjesni čin, poput objedovanja ili spavanja. Međutim, kada namaz učinite svjesnim činom potiskivanjem sebe na čitanje novih i dužih sura, vaša pažnja se povećava, a vi se počinjete osjećati kao da, uistinu, razgovarate sa Allahom dž.š. Zapamtite, Allahu dž.š. nisu potrebni naši namazi, ali mi trebamo Njega – biti duhom prisutan na našem namazu obezbjeđuje potpunu korist od istoga. Allah dž.š. kaže:

Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj molitvu, molitva, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno; obavljanje molitve je najveća poslušnost! – A Allah zna šta radite.“ (El-‘Ankebut, 45)

Ako obavljate namaz 5 puta na dan, a i dalje se osjećate nepovezanim sa Allahom dž.š, i dalje vas privlače nemoralna djela, definitivno bi trebali obratiti pažnju na kvalitetu vašeg namaza, posebno vašeg učenja sura. Da biste imali smislen razgovor sa Allahom dž.š., pokušajte sa učenjem drugih sura pored posljednjih 10. Ovo će vas potisnuti da počnete pamtit’ više. Osim toga, vratite se nazad i razmislite o kraćim surama čitajući njihov tefsir, tako da njih i njihova značenja možete, uistinu, cijeniti sljedeći put kad ih budete učili na namazu, umjesto juriša kroz iste.

Izvor: productivemuslim.com

Za Akos.ba preveo i prilagodio: Enijad Osmančević

Related posts