Vijesti 

Fetva o kurbanskim kožama

Share and like ;)

Polazeći od šerijatskog načela da je kurbanska koža sastavni dio kurbana, te da se ne smije prodavati u cilju ostvarivanja ličnog interesa, već predati nadležnom organu Islamske zajednice, niti ostavljati za svoje potrebe bez izdvajanja nadoknade, tj. novčane protuvrijednosti nadležnom organu Islamske zajednice, Mešihat je duži niz godina organizirao akciju prikupljanja kurbanskih koža koje su se prodavale otkupljivaču, a dobijeni iznos koristio za potrebe odgojno-obrazovnih ustanova Islamske zajednice, prije svega Medrese Gazi Isa-beg.

U zadnjih nekoliko godina opalo je interesovanje za otkup ovčije kože, dok su cijene goveđe značajno snižene, tako da je Mešihat teško uspijevao naći zainteresiranog kupca i akciju sprovesti do kraja. I ove godine je Mešihat nastojao naći kupca kurbanskih koža, međutim i pored svih napora to nije uspio jer u okruženju ne postoji nikakvo interesovanje za otkup ovčije kože.

Zvanična fetva Mešihata Islamske zajednice za ovu godinu je da se koža može zadržati za svoje potrebe uz nadoknadu u iznosu od 200 dinara koja će se uplatiti na blagajnu Mešihata ili posredstvom nadležnog medžlisa. Dozvoljeno je i prodati kurbansku kožu približno naznačenoj cijeni i isti iznos uplatiti na blagajnu Islamske zajednice. U slučaju nepostojanja interesovanja za prvu i drugu varijantu, vlasnik kurbana je obavezan kurbansku kožu propisno zakopati zbog higijenskih i vjerskih razloga.

Slijedom ove odluke, obavještavamo javnost da kurbanske kože neće biti prihvatane na uobičajenim mjestima te da će njihovo eventualno donošenje izazvati nesnošljive higijenske i ekološke probleme.

Predsjednik Mešihata

Muftija dr. Mevlud ef. Dudić

Related posts