Medžlis 

Predsjednik Mešihata otvorio seminar Mreže mladih

Share and like ;)


U organizaciji Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, 07.10.2023. godine, na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru otpočeo je dvodnevni Seminar za koordinatore i članove Mreže mladih Islamske zajednice u Srbiji na temu „Njegovanje vjerskog, nacionalnog i institucionalnog identiteta“.

Nakon uvodne riječi dr. Enes ef. Svrake iz Uprave za vjerske poslove Rijaseta, seminar je otvorio predsjednik Mešihata muftija dr. Mevlud ef. Dudić koji je, između ostalog, naglasio da sam naslov teme podrazumijeva neodvojivost vjere, nacije i institucije u očuvanju muslimansko-bošnjačkog identiteta kroz instituciju Islamske zajednice, jer bez vjere nema opstanka, nacija je njena zaštita, a institucija organizirani oblik egzistiranja.

Prvu sesiju Seminara svojim predavanjem započeo je dr. Senad Ćeman, direktor Centra za dijalog – Vesatijja iz Sarajeva temom „Kako prepoznati uzoriti autoritet u vjeri“.

Učešće na seminaru su uzeli i ćlanovi Mreže mladih Medžlisa Prijepolje.

Related posts