Vijesti Rijaset BiH 

U Sarajevu održana tribina “Muslimani između jedinstva i podjela”

Share and like ;)

Sarajevo, 10. maj 2016. godine – Jučer, 09. maja 2016. godine, poslije akšam namaza u Carevoj džamiji, u sklopu ciklusa tribina kojeg organizuju Muftijstvo sarajevsko i Medžlis Islamske zajednice Sarajevo u saradnji sa Centrom za dijalog – Vesatijja, održana je tribina o temi Muslimani između jedinstva i podjela. Gost-predavač bio je dr. Almir Fatić, profesor na fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

U svom izlaganju dr. Fatić rekao da „ako pogledamo u Časni Kur’ān naći ćemo da kompletan Kur’ān govori o jedinstvu muslimana, poziva na jedinstvo među muslimanima a osuđuje podjele, te da sve navedeno možemo naći i u sunnetu Muhammeda (a.s.)“. Kao moto predavanja dr. Fatić je uzeo ajete O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte!… (Āli ‘Imrān, 102-103), dodavši kako se Božije riječi Svi se čvrsto Allahova užeta držite… mogu trojako protumačiti: da se muslimani trebaju čvrsto držati Kur’āna, džemata (zajednice) i propisa vjere.

Govoreći o osnovu muslimanskog jedinstva dr. Fatić je istakao da se odgovor nalazi upravo u Časnom Kur’ānu, te je naveo ajet Ova vaša vjera – jedina je prava vjera, a Ja sam – vaš Gospodar, zato se samo Meni klanjajte! (al-‘Anbija’, 92). „Na osnovu ovog ajeta“, primijetio je dr. Fatić, „može se konstatovati kako su svi muslimani jedan ummet i da ih sve povezuje pojam ibadeta (robovanja Allahu dž.š.)“. Naglasio je da se muslimani međusobno trebaju ponašati na način kako se ponašaju braća od istoga oca i iste majke, tj. da se međusbno poštuju, pomažu, vole i da jedni druge podstiču na ono što je dobro.

U vezi s razlikama koje izazivaju podjele među muslimanima dr. Fatić je rekao da su u pitanju „one razlike koje su dovele ili dovode do nastajanja sekti, otuđivanja muslimana jednih od drugih te netolerancije među muslimanima“. Kao jedan od glavnih razloga nesuglasica i podjela među muslimanima naveo je pojavu zanemarivanja namaza u džematu.

Zaključujući svoje izlaganje dr. Fatić je istakao kako je danas jedna od najvažnijih obaveza muslimana da rade na jedinstvu svih islamskih skupina i džemata i na iskorjenjivanju svega onog što dovodi do podjela, dodavši kako je rad na jedinstvu muslimana i (o)čuvanje istog jedna vrsta ibadeta kojim se postiže Božija blizina i pomoć.

Related posts

Leave a Comment