Vijesti Medžlis 

Iz štampe izašao treći Zbornik radova

Share and like ;)

Iz štampe je izašao treći Zbornik radova sa treće Međunarodne naučne konferencije na temu “Vjeronauka Vaspitno-obrazovni potencijal u obrazovnim sistemima država na Balkanu.”

Konferencija se održala u Prijepolju a okupila je izlagače iz Austrije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije a radovi koji su tada predstavljeni nalaze se u Zborniku kojeg publikuje Medzlis Islamske zajednice Prijepolje.

Related posts